Synchronicita | Potenciál | Synergie

Já a Vy

Podstatu mé práce tvoří náš vztah, který tvoříme společně. 1+1=3 a více

javy-bw

 • Sama jsem neměla ideální start do života a prošla jsem hlubokou osobní transformací. 
 • Nehodnotím a neposuzuji vás ani to, co děláte. Vaše odlišnosti a podivnosti mě baví a obohacují mě. 
 • Naučila jsem se respektovat, že změna jde u každého jiným tempem a způsobem.
 • Vnímám váš potenciál a chci vás podpořit v tom, abyste žili to, pro co jste se narodili. 
 • Respektuji vaši integritu a váš světonázor. 
 • Mám ráda uzemněnou spiritualitu a ctím vaši víru a světonázor. 
 • Mám ráda vše, co je praktické a použitelné. Učím především na základě zkušenosti – své i přenesené od klientů. 
 • Baví mě poznávat různé roviny života. Pohybuji se jak v technicky zaměřených firmách, tak i v oblasti neuchopitelna.
 • Neustále se sama rozvíjím a posunuji – jak profesně, tak i osobně. A uvítám vaši upřímnou zpětnou vazbu na mou práci. Díky ní se mohu posouvat dál.

Vy

 • Víte, že změna zvenčí začíná uvnitř vás….že vnější je odrazem vnitřního. 
 • Jste připraveni důvěřovat více sami sobě nežli autoritám a “zaručeným” návodům zvenčí.
 • Více než hledání problémů v minulosti vás zajímá řešení a kreativní prozkoumávání možností.
 • Jste ochotni pojmenovat si vnitřní překážky a strachy a jste odhodlání je překročit. 
 • Preferujete poctivou a postupnou změnu. 
 • Poznali jste, že mnohé funguje i bez toho, že byste tomu logicky rozuměli.
 • Oceňujete upřímnost, profesionalitu a bezpečný prostor pro objevování sebe sama a realizaci svých snů. 
 • Vy rozhodujete, jak hluboko či jak vysoko se společně pustíme.
 • Dokážete vnímat, že cena za můj čas obsahuje i mé obsáhlé investice do toho, co tvoří mou profesionalitu (vzdělání, supervize, seberozvoj) a do tohoto státu (daně a jiné platby). 

Má cesta životem

Prostředí doma brzy vyčerpalo svůj potenciál pro rozvoj a tak jsem brzy začala překračovat jeho hranice. Nejdříve do přírody, poté do Paříže a nakonec do Kanady. Poznala jsem, že vzdělávání může být zábavné. Začala jsem se zajímat o andragogiku a o psychologii a pomalu začala chápat, co se v mém životě dělo a proč. Objevila jsem svět, o kterém jsem neměla tušení a pomalu jsem se zde začala nacházet. Po návratu domů jsem začala pracovat ve firemním vzdělávání a postupně se osamostatnila k založení vlastní firmy. Jako mnoho mých kolegů, i já jsem neutuchající průzkumník toho, co může obohatit mou praxi. Zde je velmi stručný výčet toho nejdůležitějšího. 

Kontinuální rozvoj znalostí v metodě Human Design

2013-nyní, více viz sekce Human Design

Výcvik supervize v koučování

2022-23 The international Centre for Business Coaching

Specialista na hodnocení, motivaci a odměňování zaměstnanců

2016-17 HR Akademie,  Profimen, Hradeck Králové

Výcvik systemických konstelací

2015-16   Ordějov, lektor Čeněk Rosecký

Výcvik facilitátora poradních kruhů

2013-15  The way of Council international

Výcvik Profesionální externí kouč

2010-11  Koučink centrum, Praha. Kurz je akreditovaný mezinárodní federací pro koučování ICF

V této oblasti jsem absolvovala mnoho dalších jednotlivých kurzů našich i zahraničních lektorů.

Zároveň mám pravidelné mentorinky a supervize. 

Strength based coaching and guidance, In-dialoge

2009 In-dialoge, leadership and organisational development, Gouda, Holandsko

The INBOX Methodology: Diversity and Conflict

2008 The INBOX Methodology: A Toolbox for Dealing with Diversity and Conflict, Critical Mass Foundation, Holandsko

Terapeutické směry a přístupy

2011 Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP® z anglického Pesso Boyden System Psychomotor®) , série kurzů Ivony Lucké a Luboše Kobrleho

2010-12 Mezinárodní projekt sdílení know-how z různých terapeutických metod a přístupů

2007-13 Série pohybových kurzů zaměřená na emoční a fyzickou inteligenci, zahraniční i domácí lektoři

2008 Kurzy emoční inteligence, Veva, Praha

1998-99  Roční sebezkušenostní výcvik v Gestalt terapii, Gestalt institut, Praha

Registered Nutritional Consultant

1996-98 dvouleté studium v celostním přístupu ke zdraví člověka, CSNN (Canadian School of Natural Nutrition), Toronto, Kanada

Studies in applied psychology

1994-98 série vzdělávacích kurzů zaměřených na psychologii v pracovním prostředí, Seneca College, Toronto, Kanada

Jazykem Human designu jsem žena, která

 • přináší změnu tím, že naslouchá všemu, co se děje kolem (i tomu, co není vidět). Jedna klintka mě nazvala „měnička životů“. 
 • skrze toto naslouchání vede, podporuje a posiluje ostatní na jejich cestě a je schopna přinášet praktická řešení
 • velmi citlivě vnímá to, jaké hodnoty-zákonitosti vedou jednotlivce i skupiny k lepší spolupráci a harmonii
 • v sobě vyvažuje dvě základní kvality – jednu rychlou, která chce reagovat tady a teď a druhá, která potřebuje čas a pro kterou není dobré dělat rychlá rozhodnutí pod tlakem očekávání
 • do malých týmů skrze sebe přináší kapacitu, angažovanost a schopnost zavázat se cílům, schopnost plánovat do budoucna, nalézat kreativní řešení v přítomnosti a těžit ze zkušeností minulosti
 • do větších týmů inovaci a zaměření na vztahy.
 • v mnoha případech prochází zkušenostmi metodou pokus/omyl a houževnatě projde mnoho nefunkčních cest, dokud nenalezne tu funkční. Z této cesty poznání pak předává ověřená řešení ostatním
 • dokazovat někomu své kvality, hodnotu a prosazovat silou svou vůli   ni není dobrou strategií
 • Potřebuje být sama sebou, často jít i proti proudu