Provázené poutě | Propojení přírody a toho nejlepšího, co vám mohu nabídnout

Poutě

jsou cesty s jasným cílem. Cesty, na kterých se člověk proměňuje cestou samotnou. Kdy je v přímé komunikaci s prostředím, které cestu tvoří. Nabízí časový prostor bez tlaku a umožňuje zcela jiný prožitek, než práce v uzavřeném prostoru.

poute2-bw

Jak probíhá provázená pouť

1. Nejprve vše probereme telefonicky, on-line či osobně v Hradci Králové. Vybereme místo, společně pojmenujeme záměr poutě a vybereme datum.
2. V den “D” se sejdeme a vše se začne odvíjet směrem k vašemu záměru. Ideálně pouť určuje vaše vnitřní vedení. Já vás doprovázím slovem i mlčením, které je velmi důležité pro integraci. Nahlížím na slova, kladu otázky, upozorňuji na důležité momenty, dávám zpětnou vazbu. Vedu vaši pozornost k synchronicitě v prostředí a k využití různých aspektů cesty.

3. Pokud chcete, společně pojmenujeme i praktické kroky, které po pouti uděláte a prozkoumáme, do jaké míry jsou reálné a v souladu s vaším každodenním fungováním.

4. Po nějakém čase je možné navázat reflexí, která vše ukotví.

„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“
Albert Einstein

V čem je pouť jiná

Pouť se od výletu liší svým záměrem. Příroda poskytuje kontext pro váš příběh a proces transformace. Díky ní se leccos lépe vstřebá a peladí. Vše, co se děje před poutí, na ní i po ní poskytuje témata pro učení. Pouť probíhá v maximální možné jedno-duchosti.

Typy poutí

Pouť může být individuální, párová či týmová. Osobní i firemní. Půldenní, jednodenní i vícedenní. Kdekoliv - místo určujete vy nebo dám návrhy míst.

Já a poutě

Jsem duší poutník. Ráda poznávám krajinu a lidi v ní, příběhy. Určitou část mého života jsem pracovala jako průvodce v CK Adventura. Nyní chodím na poutě často sama a také s klienty. Poutě pro páry a firmy často vedu s kolegou www.lideazdroje.cz

Hodnota poutě

mountain

Ocenění hodnoty poutě je velmi individuální. Pomůckou je výše vašeho příjmu a ocenění hodnoty, kterou vám pouť přinesla. Cílem je vzájemné obohacení se.