Supervize | Human design mentorink

Pro kouče

Svou koučovací praxi rozvíjím od roku 2010. V současné době jsem v závěrečné fázi výcviku Supervize pro kouče. Proto nabízím 3*30minutová supervizní setkání zdarma. Protihodnotou je záznam, který může být s vaším souhlasem použit pro potřeby výcviku.

Pro kouče nabízím následující služby

logo_kulate

Individuální supervize pro kouče

logo_kulate

Rozvojově-podpůrná skupina koučů v Hradci Králové

logo_kulate

Supervize s náhledem Human Designu

logo_kulate

Supervize pro profesionály Human Designu

Co je supervize

Supervize se zaměřuje na podporu, rozvoj a profesionální rámec kouče.

Supervize rozšiřuje aspekty koučování – není to tedy koučink pro kouče. Nabízí širší pohled na vás samotné, na vaši práci s klientem v celém kontextu spolupráce. Krása supervize je v její rozmanitosti. Je to rozhovor dvou profesionálů, kteří mají ve své pozornosti klienta. Supervizor poskytuje bezpečný prostor pro vše, co má zaznít a zároveň drží pozornost na celém kontextu situace a na rozvoji profesionální úrovně kouče. 

V čem supervize pomáhá mě

Jako kouč podporuji mnoho lidí v dosahování jejich cílů, často v náročných okamžicích. V tu chvíli jsem plně pro klienta a občas mi v daném okamžiku může unikat kontext. Při zpětném pohledu v supervizi jsem si vědomější komplexnosti procesu koučování a rozvíjím svou profesionální úroveň a kompetence kouče. 

Abych tuto roli mohla kvalitně a profesionálně dělat dál, sama občas potřebuji podporu, dobrou otázku a vnější náhled na sebe. 

„Supervize vás naučí létat, nalézat vhodný vítr a poskytnout síť, když padáte.“
Nancy L. White-Gibson

Co Vám supervize může přinést?

Supervize2-bw
  • Péči o sebe sama a tím i prevenci Syndromu vyhoření
  • Náhled na svá slepá místa a nové možnosti je řešit
  • Rozvoj kompetence a schopnosti
  • Schopnost pracovat efektivně a eticky
  • Rozvoj sebeuvědomění a sebevědomí v koučovací roli
  • Vnímání širších aspektů koučovacího vztahu
  • Propojení a sounáležitost s ostatními v oboru

Jak supervize probíhá

První setkání je zdarma. Jeho cílem je nastavit rámec spolupráce – v této fázi se tedy ještě neřeší konkrétní téma.

Od druhého setkání je prostor řešení Vašich aktuálních témat s klienty. Díváme se retrospektivně na vaši práci a na její širší kontext. Budete možná překvapeni, jak velké učení to může přinést.

Zhruba v pátém či šestém setkání revidujeme počáteční kontrakt a upravujeme ho dle vzájemné zkušenosti. Při dlouhodobé spolupráci pak rekontraktování probíhá dle potřeby.

Co Vám mohu jako supervizorka nabídnout

Leta praxe, pokusů a omylů, které vedly k širšímu náhledu na profesi kouče. Musela jsem se naučit mnohému, abych koučink mohla nabízet ku prospěchu klienta i ku prospěchu svému. Díky mým vlastním supervizím, přesahu do Human Designu a do jiných odvětví vnímám přesah toho, co se děje mezi vámi a klientem a umím citlivě „vyhmátnout“ přesně TO místo, které je potřeba. Pracuji s inteligencí našeho těla, s prostorem, využívám systemický konstelační přístup, koučovací techniky Thomase Dienera a další.Tím se ode mě zároveň učíte to, co jsem za ta leta vypilovala do maximální jednoduchosti. Skrze mě poznáváte i to neuchopitelné za nimi. Ráda vás podpořím, abyste si našli svůj jedinečný koučovací styl – tj. svou konkurenční výhodu.

Individuální supervize

Probíhá on-line nebo u mě v Hradci Králové. Tato forma supervize poskytuje velmi otevřený, bezpečný a soukromý prostor, kde se můžete bez obav ponořit do své hloubky.

Královehradecká skupina

Vznikla na základě požadavku mých prvních klientů. Jedná se o malou skupinku 3 až 6 lidí. Setkáváme se jednou za měsíc. Skupina nabízí bezpečné prostředí se učit a vzájemně podporovat – učit se nevytvářet konkurence, ale naopak spolupráce.

Autentický kouč – Individuální supervize s využitím Human Designu

Human Design nabízí velmi komplexní pohled na to, jak fungujete. Kde v práci s klientem máte slabá místa a kde je vaše síla? Na co se přirozeně (a do jisté míry nevědomě) zaměřujete? Když do hloubky poznáte sebe a víte poměrně přesně, co skrze sebe nabízíte, přirozeně si přitáhnete vhodné klienty pro vás.

Supervize pro HD profíky

Jsem k dispozici pro ty, kdo jsou v profesionální i začátečnické fázi práce s Human Designem pro klienty. Ze své dlouholeté lektorské i individuální práce s klientem vám nabízím svůj pohled na oblast, kterou velmi dobře znám a ve které jsem sama profesně aktivní.

"koučuji v souladu s mým posláním"

ON-LINE PROGRAM S VYUŽITÍM HUMAN DESIGNU

Human Design pojmenovává 4 základní kvality, které v kontextu našeho jedinečného nastavení popisují naše životní poslání. Pojďme se na ně společně zaměřit.

6 tříhodinových setkání zaměřených na práci s životním posláním v kontextu vaší koučovací praxe. Pojmenujete si nejdůležitější aspekty vašeho jedinečného nastavení i to, jak jej uplatňujete v praxi.

Program je interaktivní v on-line ZOOM třídě. V rámci setkání budeme sdílet to, co vyplynulo z vaší individuální přípravy, dostanete zpětnou vazbu od ostatních a i ode mě. Já vše zasadím do kontextu vašeho profilu v Human designu a povedu vás k tomu, aby jste na konci programu měli jasně pojmenované kvality, na kterých ve svém koučování můžete stavět a které tvoří vaší konkurenční výhodu. 

Součástí kurzu jsou vaše individuální přípravy jednotlivých kvalit a následně jejich společné sdílení a integrace ve skupině. V týdnu tyto přípravy zaberou cca 1 hodinu.

Na konci kurzu uvidíte, že každý ze skupinky má svůj specifický mix darů a talentů, své jedinečné poslání a také svou klientelu. Že si tudíž nemůžeme konkurovat, nemusíme se srovnávat. A že se můžeme vzájemně podpořit v tom, aby naše jedinečnost byla pro klienta jasná a čitelná. 

Aktuální termín:

17. 4. 2023 – 22. 5. 2023

vždy v pondělí, 9 – 12 hodin

Hodnota 6 setkání: 6.600 Kč/264 Eur, tj. 1.100 Kč/45 Eur za jedno setkání. Cena zahrnuje mé přípravy pro vaše individuální materiály. Rozhodujete se a platíte až po prvním setkání. Zajíc z pytle vykoukne sice ven v plné kráse až na konci, ale po prvním setkání budete tušit, jak ho z pytle vyčarujeme 🙂