Supervize | Human design mentorink

Supervize

Díky supervizi nahlídnete pod povrch do vztahů s klienty – do vlastní skryté dynamiky, kterou daná situace odráží. Sama supervizí pravidelně procházím. 

Pro koho mohu poskytnout suprervizi

Individuální supervize pro kouče

Probíhá on-line nebo u mě v Hradci Králové. Tato forma supervize poskytuje velmi otevřený, bezpečný a soukromý prostor, kde se můžete bez obav ponořit do své hloubky a rozvíjet svou profesionalitu.

individuální nebo skupinová supervize pro manažery a majitele firem

Manažerská supervize nabízí zcela jiný rozměr rozvoje než koučink nebo mentorink. Je vhodná pro ty, kteří se chtějí na jednotlivé situace při řízení lidí podívat jinak a objevit v nich své slepé skvrny - nevědomé programy i zdroje pro vaši práci.

Individuální či skupinová supervize pro konzultanty Human designu

Jsem zde pro kohokoliv, kdo se chce rozvíjet jako profesionál, který ve své praxi využívá i náhled Human designu. Můžeme kombinovat s mentorinkem pro rozvoj znalostí v Human designu anebo rozebírat situace, které jsou pro vás výzvou.

Supervize pro lektory spontánního tance

Spontánní tanec je mou láskou již od roku 2006. Naučil mě vnímat energii vlastního těla i naladit se při práci na energii klienta. Absolvovala jsem i výcvik Fascinace Tancem a supervizi začala uplatňovat s první lektorkou tance 5 rytmů v ČR, Raducou Vojáčkovou. Obě jsme žasly nad jejími účinky a tak nabízím dál.

Co je supervize

Supervize se zaměřuje na podporu, rozvoj a profesionální rámec kouče.

Supervize rozšiřuje aspekty koučování – není to tedy koučink pro kouče. Nabízí širší pohled na vás samotné, na vaši práci s klientem v celém kontextu spolupráce. Krása supervize je v její rozmanitosti. Je to rozhovor dvou profesionálů, kteří mají ve své pozornosti klienta. Supervizor poskytuje bezpečný prostor pro vše, co má zaznít a zároveň drží pozornost na celém kontextu situace a na rozvoji profesionální úrovně kouče. 

V čem supervize pomáhá mě

Jako kouč podporuji mnoho lidí v dosahování jejich cílů, často v náročných okamžicích. V tu chvíli jsem plně pro klienta a občas mi v daném okamžiku může unikat kontext. Při zpětném pohledu v supervizi jsem si vědomější komplexnosti procesu koučování a rozvíjím svou profesionální úroveň a kompetence kouče. 

Abych tuto roli mohla kvalitně a profesionálně dělat dál, sama občas potřebuji podporu, dobrou otázku a vnější náhled na sebe. 

„Supervize vás naučí létat, nalézat vhodný vítr a poskytnout síť, když padáte.“
Nancy L. White-Gibson

Co Vám supervize může přinést?

Supervize2-bw
  • Péči o sebe sama a tím i prevenci Syndromu vyhoření
  • Náhled na svá slepá místa a nové možnosti je řešit
  • Rozvoj kompetence a schopnosti
  • Schopnost pracovat efektivně a eticky
  • Rozvoj sebeuvědomění a sebevědomí v koučovací roli
  • Vnímání širších aspektů koučovacího vztahu
  • Propojení a sounáležitost s ostatními v oboru

Jak supervize probíhá

První setkání je zdarma. Jeho cílem je nastavit rámec spolupráce – v této fázi se tedy ještě neřeší konkrétní téma.

Od druhého setkání je prostor řešení Vašich aktuálních témat s klienty. Díváme se retrospektivně na vaši práci a na její širší kontext. Budete možná překvapeni, jak velké učení to může přinést.

Zhruba v pátém či šestém setkání revidujeme počáteční kontrakt a upravujeme ho dle vzájemné zkušenosti. Při dlouhodobé spolupráci pak rekontraktování probíhá dle potřeby.

Co Vám mohu jako supervizorka nabídnout

Leta praxe, pokusů a omylů, které vedly k širšímu náhledu na profesi kouče. Musela jsem se naučit mnohému, abych koučink mohla nabízet ku prospěchu klienta i ku prospěchu svému. Díky mým vlastním supervizím, přesahu do Human Designu a do jiných odvětví vnímám přesah toho, co se děje mezi vámi a klientem a umím citlivě „vyhmátnout“ přesně TO místo, které je potřeba. Pracuji s inteligencí našeho těla, s prostorem, využívám systemický konstelační přístup, koučovací techniky Thomase Dienera a další.Tím se ode mě zároveň učíte to, co jsem za ta leta vypilovala do maximální jednoduchosti. Skrze mě poznáváte i to neuchopitelné za nimi. Ráda vás podpořím, abyste si našli svůj jedinečný koučovací styl – tj. svou konkurenční výhodu.

"Pracuji v souladu s mým posláním"

ON-LINE PROGRAM S VYUŽITÍM HUMAN DESIGNU

Human Design pojmenovává 4 základní kvality, které v kontextu našeho jedinečného nastavení popisují naše životní poslání. Pojďme se na ně společně zaměřit.

6 tříhodinových setkání zaměřených na práci s životním posláním v kontextu vaší práce. Pojmenujete si nejdůležitější aspekty vašeho jedinečného nastavení i to, jak jej uplatňujete v praxi.

Program je interaktivní v on-line ZOOM třídě. V rámci setkání budeme sdílet to, co vyplynulo z vaší individuální přípravy, dostanete zpětnou vazbu od ostatních a i ode mě. Já vše zasadím do kontextu vašeho profilu v Human designu a povedu vás k tomu, aby jste na konci programu měli jasně pojmenované kvality, na kterých ve svém koučování můžete stavět a které tvoří vaší konkurenční výhodu. 

Součástí kurzu jsou vaše individuální přípravy jednotlivých kvalit a následně jejich společné sdílení a integrace ve skupině. V týdnu tyto přípravy zaberou cca 1 hodinu.

Na konci kurzu uvidíte, že každý ze skupinky má svůj specifický mix darů a talentů, své jedinečné poslání a také svou klientelu. Že si tudíž nemůžeme konkurovat, nemusíme se srovnávat. A že se můžeme vzájemně podpořit v tom, aby naše jedinečnost byla pro klienta jasná a čitelná. 

Aktuální termín:

6. 5. 2024 – 3. 6. 202

vždy v pondělí, 9 – 12 hodin

Hodnota 6 setkání: 6.600 Kč/264 Eur, tj. 1.100 Kč/45 Eur za jedno setkání. Cena zahrnuje mé přípravy pro vaše individuální materiály. Rozhodujete se a platíte až po prvním setkání. Zajíc z pytle vykoukne sice ven v plné kráse až na konci, ale po prvním setkání budete tušit, jak ho z pytle vyčarujeme 🙂