Profesionální externí kouč | Dlouholetá praxe

Koučink

Koučování je přístup směřující k uskutečnění změn na vnitřní i vnější úrovni. Koučovat mohu jakoukoliv pracovní i osobní situaci – většinou se stejné téma projevuje na všech úrovních – vztahové, osobní i pracovní. Umění kouče spočívá v kladení těch správných otázek, nikoliv v poskytování rad. Pomůže vám tím nalézat svá vlastní – a tím i praktické a funkční – řešení a konkrétní kroky k jejich uskutečnění.

koucink-bw

Pro jednotlivce

 • Kariérní koučink – jak nalézt povolání, které vám bude dávat radost, smysl i užitek, s využitím prožitkových technik Thomase Dienera
 • Osobní koučink – řešení osobních témat a vztahů v životě
 • Rovnováha v mém životě
 • Seberealizace
 • Řešení náročných situací v životě
 • Transformační koučink – zaměření na životní předěly, duchovní témata a práci s energií

Pro firmy

 • Koučink zaměřený na zlepšení výkonu
 • Zvládání konfliktních situací na pracovišti
 • Zavedení změny v týmu
 • Rozvoj mého podnikání a profesní rozvoj
 • Emoční koučink – zaměřený na vztahy, porozumění a zvládání emocí
 • Rovnováha v mém životě – sladění práce a rodiny, zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

„Nemůžete lidi nic naučit. Můžete jim pouze pomoci objevovat skryté poklady v nich samotných.“
Galileo Galilei

Jak koučink probíhá

Buď již víte, co přesně chcete a pak se můžete rovnou objednat přes formulář, kde vyplníte své údaje a vyberete typ služby. Já vám poté zavolám na domluvu termínu. Když nevíte, je lepší se objednat na nezávaznou konzultaci, kde domluvíme rámec spolupráce a nastíníme její cíl. Při prvním setkání tento cíl společně do hloubky prozkoumáme a i poté máte možnost si to rozmyslet. Konzultace probíhají osobně v Hradci Králové nebo on-line na ZOOMu.

Nebudu vás jakkoliv hodnotit, posuzovat, poučovat…budu vaším průvodcem na cestě, kterou si sami zvolíte. Koučování vnímám jako velmi transformační práci vhodnou pro všechny, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za svůj život a svobodně ho tvořit.

Koučink versus konzultace

mountain

Koučink je metoda vedení otázkama. Kouč nedává rady ani návody, ale vede klienta k řešení své situace z bodu, ve kterém se právě nachází. Je velmi efektivní metodou, která dává mnoho svobodného prostoru. Jsou ale situace, kdy je lepší poskytnout pevný návod, předat know-how, vést k řešení jiným způsobem. Pak čerpám ze svých dlouholetých zkušeností a know-how v oblasti seberozvoje, vedení lidí, komunikace a multidimenzionálního vnímání života. V mnoha rozmanitých přístupech a metodách jsem nacházela střípky pro praktické využití a integrovala je ve svůj vlastní mix a ten pak využívám tam, kde koučování nestačí.

Moje vzdělání v metodě koučování

Koučování jsem začala studovat po desetileté praxi lektorky ve vzdělávání dospělých – nejprve v Holandsku a následně i v České republice. Ve své vlastní práci se opírám i o zkušenosti s přístupy zaměřenými na tělo a rovněž o zkušenosti ze spolupráce s mými tuzemskými i zahraničními kolegy, o svou schopnost vystihnout podstatu a naslouchat nejen slovům, ale i tím, co je za nimi. Mám certifikaci „Profesionálního externího kouče“. Mým mentorem je jeden z nejlepších koučů v ČR Jiří Kunčar. V současné době jsem ve výcviku Supervizora v koučování.

Intenzivní kurzy v Holandsku

Absolvovala jsem kurzy zaměřené na koučování metodou In-Dialog institutu (zaměřené na řešení) a Out of the box thinking (kreativní techniky).
2008-09

Výcvik profesionální externí kouč

Nástroj a základ pro mou koučovací praxi. Měla jsem tu čest učit se od jednoho z nejlepších lektorů v ČR.
2010

Kontinuální rozvoj v oblasti koučování

Absolvuji specializované kurzy na téma koučování a s ním souvisejících téma.
2010-nyní

Reference...aneb co řekli či napsali